Stichting Vrienden van het AJSO
De Stichting Vrienden van het AJSO is in 2002 opgericht en houdt zich bezig met het (financieel) ondersteunen van de activiteiten van het orkest. Sinds september 2013 zet deze stichting zich in voor alle orkesten van Stichting AJSO.

Wanneer u Vriend van het AJSO wilt worden kunt u contact opnemen met mevrouw P.H. Brouwer (vriendenajso@gmail.com), secretaris van Stichting Vrienden van het AJSO. In 2007 heeft Stichting Vrienden van het AJSO de Lelyprijs gewonnen voor haar werkzaamheden ten behoeve van het orkest. 

Wij bedanken onze huidige Vrienden

  

 

Acquinet
DCN Bedrijfsdiensten Holding BV
De Vletter Advies, Almere
The Femking Beheer B.V. Almere
Oostvaarderscollege, Almere
Slagerij Verhoef, Almere

en alle andere Vrienden van het AJSO.