Stichting Almeers Jeugd Symfonie Orkest (Stichting AJSO)

Het Almeers Jeugd Symfonie Orkest (AJSO) werd opgericht in 1987 als ensemble van het Centrum voor Kunstzinnige Vorming (CKV) in Almere. Onder de bezielende leiding van dirigent Hans Welle groeide het groepje uit tot een klein orkest dat de naam ‘De Muppets’  kreeg, vanwege de Muppet tune waarmee de concerten altijd begonnen.

Binnen tien jaar groeide het orkest uit naar een volledig symfonische bezetting. Tijdens het 10-jarig jubileumconcert werd daarom de naam gewijzigd in het huidige AJSO.
De repetities vonden plaats in de grote zaal van gebouw ‘De Voetnoot’ in Almere Stad.

Vanwege de constante groei van het orkest heeft Hans Welle in 1990 een aantal ouders gevraagd hem te ondersteunen. Dat werd de ouderwerkgroep, ook wel OWG genoemd. Zij zorgen voor het kopieerwerk, organiseren concerten, studieweekends, concertreizen, etc.

Omdat ‘De Voetnoot’ te klein was geworden, verhuisde het CKV in februari 2007 naar een nieuwe behuizing die gedeeld werd met Schouwburg Almere. Daarbij werd de naam gewijzigd in ‘Kunstencentrum De Kunstlinie’. Met de nieuwe Kunstlinie huisstijl, kreeg ook het AJSO een nieuw logo. Niet iedereen was hier blij mee, omdat velen gehecht waren aan het oude AJSO logo met de muzieknoot.
De repetities van het AJSO vonden plaats in de Kleine Zaal van het kunstencentrum, maar al gauw bleek dat de ruimte te klein werd voor het inmiddels grote symfonieorkest. Na lang aandringen en onderhandelingen tussen Kunstlinie en Schouwburg Almere werden de orkestrepetities vanaf 2012 in de Middenzaal van de schouwburg gehouden.

In maart 2013 werd bekend dat kunstencentrum De Kunstlinie op 1 augustus 2013 definitief ging sluiten. Herhaalde bezuinigingen op de gemeente subsidie maakten het voortbestaan onmogelijk.
Voor het AJSO was de schok groot om juist in het 25-jarig jubileumjaar in het voortbestaan te worden bedreigd.
De ouderwerkgroep van het AJSO heeft daarop besloten een nieuwe Stichting AJSO op te richten om de hele orkestlijn van De Kunstlinie te kunnen behouden. Zonder de opleidingsorkesten zou het AJSO op termijn immers kunnen leeglopen.  Naast het AJSO werden dus ook de AJSO Strijkersklas (voorheen  ‘Haren en Snaren’), de AJSO Orkestklas en het AJSO Juniororkest (voorheen ‘De Flintstones’ en nog later  ‘JOA’) in de stichting opgenomen.
Op 21 mei 2013 is de oprichtingsacte bij de notaris gepasseerd en was de nieuwe Stichting AJSO een feit.
Er werd een nieuwe website gebouwd die op 1 juni 2013 online ging. Alle orkesten kregen hier hun eigen pagina. Tevens ging op 1 juni de inschrijving voor de nieuwe stichting van start. Op 1 juli werd duidelijk dat de meeste orkestleden zich weer hadden ingeschreven en dat de orkesten na de vakantie op volle sterkte verder konden gaan.
Voor de nieuwe stichting was een logo nodig en werd het oude logo met de muzieknoot weer tevoorschijn gehaald. Met wisselend succes. Kenners verwierpen het als oubollig jaren ’70.
Omdat er een hele nieuwe huisstijl ontwikkeld moet worden, is besloten dat een nieuw logo bespreekbaar is.

Het nieuwe bestuur heeft een plan geschreven waarmee subsidie is aangevraagd bij de gemeente voor de hele orkestlijn. In het kader van de talentontwikkeling werd de aanvraag wel door de gemeente gehonoreerd, maar alleen voor het AJSO en niet voor de opleidingsorkesten. Echter veranderde de gemeente in 2014 van inzicht en werd er subsidie toegekend die ook voor de opleidingsorkesten toereikend is.