Haal het doek op voor - het Theaterorkest!

Stichting AJSO is er ook voor volwassen spelers


Stichting AJSO heeft niet alleen jeugdorkesten. Dirigent Hans Welle is onlangs gestart met een projectorkest voor volwassenen (vanaf 16 jaar). Het orkest gaat producties begeleiden van theatergezelschappen, koren, operetteverenigingen, etc. De basisbezetting is die van een kamerorkest en van deelnemers wordt verwacht dat ze een zeer hoog spelniveau hebben. Het aantal repetities per productie verschilt, maar het is de bedoeling dat deelnemers de stukken na een enkele repetitie goed kunnen spelen, zodat tijdens de volgende repetitie met evt. zangers kan worden gewerkt.

Het theaterorkest werkt op projectbasis. Per project gaan we op zoek naar muzikanten.