Stichting AJSO staat sedert 1 januari 2014 bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling cultureel (ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek (zie www.belastingdienst.nl-->gewone/periodieke gift aan culturele ANBI).

Naam: Stichting Almeers Jeugd Symfonie Orkest (afgekort als: Stichting AJSO)
Fiscaal nummer: 852819973
Adres: Ananasstraat 16, 1326 GH ALMERE

Doelstelling
De belangstelling voor het samenspelen in jeugdorkesten en ensembles in Almere bevorderen in de breedste zin. De orkestlijn Strijkersklas - Orkestklas - Juniororkest en het AJSO behouden en verder uitbouwen. Een grote bijdrage leveren aan het culturele landschap van Almere en omstreken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Door middel van (educatieve) concerten, (groeps)repetities, ensembles, masterclasses en een breed repertoire de symfonische (klassieke) muziek in Almere bevorderen, zowel voor de luisteraar als voor de beoefenaar. Daarnaast jonge, muzikale talenten een podium bieden om zich verder te ontwikkelen. Tevens wil Stichting AJSO hét platform zijn voor de symfonische muziek in Almere. Hierin staat kwaliteit en het op zo hoog mogelijk niveau muziek maken vanuit een groot enthousiasme en plezier in het samenspel voorop. Ook wordt de orkestleden de gelegenheid geboden zich op sociaal gebied te ontwikkelen en zoveel mogelijk te participeren in de organisatie.

Fondsenwerving
Naast de contributies van de orkestleden bestaan de inkomsten uit subsidie van de Gemeente Almere, sponsorgelden, concerten en donaties.

Vermogensbeheer
Het (beperkt aanwezige) vermogen in stand houden door een positief exploitatie-resultaat te realiseren. Besteding van het vermogen is niet van toepassing.

Bestuurders

Voorzitter Paul de Graaf
Secretaris Anja Luijcx
Penningmeester Jan de Jong
Lid/Orkestouder AJSO Pauline Heinsma

 

Uitgeoefende activiteiten Stichting AJSO in 2015

02-01 AJSO Nieuwjaarsconcert Gemeente Almere
6/7-02 AJSO Studieweekend 
14-02 AJSO Matineeconcert
15-02 AJSO Twee basisschoolvoorstelling Hallo AJSO in Schouwburg Almere
20-03 JO, OK, SK Jaarlijks concert
02-04 AJSO Celli Masterclass door Pieter Wispelweij in De Goede Rede
16-04 JO Deelname aan het regionale junioren festival in Lelystad
28-05 AJSO Open Dag i.s.m. CKV-A
12-06 Junior Deelname aan de landelijke jeugdorkestendag in het Archeon.
15/16-06 Orkestklas Muziek2Daagse
26-06 Alle orkesten Slotconcert Stichting AJSO
1/3-07 AJSO Concertweekend naar Texel, georganiseerd door de OrkestCommissie
02-09 AJSO Concert Havenfestival
39/30-10 AJSO Studieweekend Ede
25-11 AJSO Hallo AJSO voor brugklassen (Who's Next festival)
26-11 AJSO Concert (Who's Next festival)
18-12 AJSO Kerstconcert i.s.m KAF en het koor van de Theaterschool Almere