Stichting AJSO staat sedert 1 januari 2014 bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling cultureel (ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek (zie www.belastingdienst.nl-->gewone/periodieke gift aan culturele ANBI).

Naam: Stichting Almeers Jeugd Symfonie Orkest (afgekort als: Stichting AJSO)
Fiscaal nummer: 852819973
Adres: Ananasstraat 16, 1326 GH ALMERE

Doelstelling
De belangstelling voor het samenspelen in jeugdorkesten en ensembles in Almere bevorderen in de breedste zin. De orkestlijn Strijkersklas - Orkestklas - Juniororkest en het AJSO behouden en verder uitbouwen. Een grote bijdrage leveren aan het culturele landschap van Almere en omstreken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Door middel van (educatieve) concerten, (groeps)repetities, ensembles, masterclasses en een breed repertoire de symfonische (klassieke) muziek in Almere bevorderen, zowel voor de luisteraar als voor de beoefenaar. Daarnaast jonge, muzikale talenten een podium bieden om zich verder te ontwikkelen. Tevens wil Stichting AJSO hét platform zijn voor de symfonische muziek in Almere. Hierin staat kwaliteit en het op zo hoog mogelijk niveau muziek maken vanuit een groot enthousiasme en plezier in het samenspel voorop. Ook wordt de orkestleden de gelegenheid geboden zich op sociaal gebied te ontwikkelen en zoveel mogelijk te participeren in de organisatie.

Fondsenwerving
Naast de contributies van de orkestleden bestaan de inkomsten uit subsidie van de Gemeente Almere, sponsorgelden, concerten en donaties.

Vermogensbeheer
Het (beperkt aanwezige) vermogen in stand houden door een positief exploitatie-resultaat te realiseren. Besteding van het vermogen is niet van toepassing.

Bestuurders

Voorzitter Paul de Graaf
Vice-voorzitter Brigit Ruiter
Secretaris Anja Luijcx
Penningmeester Vincent Bouman
Lid/Orkestouder AJSO Pauline Heinsma

 

Uitgeoefende activiteiten Stichting AJSO in 2017

02-01 AJSO Nieuwjaarsconcert Gemeente Almere
21-01 JO Uitwisseling met Zeister Jeugdorkest ‘Op Streek’ in Zeist
22-01 JO, OK, SK Concert van de opleidingsorkesten i.s.m. Jeugdorkest ‘Op streek’ in KAF
4/5-02 AJSO Studieweekend in Akoesticum Ede
13-02 AJSO Matineeconcert in KAF
14-02 AJSO Twee basisschoolvoorstelling Hallo AJSO in KAF
08-04 OK Snuffeldag CKV-A
15/20-05 AJSO, JO Leden collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.
10-06 Stichting Deelname met stand AJSO tijdens de open dag van het CKV-A in KAF
15/16-06  OK, SK Muziek2daagse
18-06 AJSO, JO, OK, SK Slotconcert Stichting AJSO
25-06 AJSO AJSO begeleidt musical ‘Wasserette’ in samenwerking met Corrosia op marktplein Almere-Haven
1-09 AJSO Concert Havenfestival Almere Haven
30-09 AJSO Flashmob op NS-station Almere Centrum om reclame te maken voor het Jubileumconcert
4/5-11 AJSO Studieweekend in Akoesticum Ede
24-11 OK Onder leiding van Daan Welle het eerste concert van het seizoen tijdens de ‘kinderlintjes’, georganiseerd door Gemeente Almere
27-11 AJSO Hallo AJSO schoolvoorstelling S.G. De Rietlanden in de Kubus, Lelystad
17-12 AJSO Christmas Sing-a-long i.s.m. het koor van Theaterschool Almere en het KAF